LearnNoW - Flashcards 6B

Norwegian - English

et apoteka pharmacy
en banka bank
en barne-TVa children's TV
ditthere, yonder
forskjelligdifferent, various
ei gatea street
ei gågatea pedestrian area
å ha lyst til å …want to, would like to
ei kirkea church
kjempekoseligreally cosy
litensmall
lyst til (å ha lyst til å ...)wanting to do something
modernemodern
å parkereto park
en parkeringsplassa parking lot
et salga sale
å se påto watch
små (liten)small
et torga (town) square