LearnNoW - Flashcards 6C

Norwegian - English

akkuratexactly, precisely
å anbefaleto recommend
annenother
billiginexpensive, cheap
en bokstava letter
et eksempelan example
en ekspeditøra shop assistent
elegantelegant
elleveeleven
en femhundrelappa five hundred note
grønngreen
heltcompletely
høyloud, high, tall
innein, inside
interessantinteresting
en kjolea dress
en klesbutikka clothing store
klærclothes
å kosteto cost
en kvitteringa receipt
ei kåpea coat
lavlow
en lekebutikka toy store
lengelong
lita (liten)little, small
lite (liten)small
ei luea winter hat
lysbright, light, blonde
lysebrunlight brown
å møtesto meet up
naturligvisnaturally
nydeligvery nice, lovely
nårwhen
et para couple
å passeto fit, suit
plutseligsuddenly
en prisa price
en prosent (%)a percent (%)
en rabatta discount
sikkerthere: probably. Also: certainly
en sjiraffa giraffe
en skobutikka shoe store
svartblack
å synesto think
tilbakeback
et tilbuda offer, sale
vanligusual, customary
vet (å vite)to know
ei vinterjakkea winter jacket
et øyeblikka moment