LearnNoW - Flashcards 6D

Norwegian - English

annet (cf. annen)other
å bestilleto order
et biblioteka library
en colaa coke
en diska counter
ei eplekakean apple tart
ei flaskea bottle
for å(in order) to
hvorforwhy
en idéan idea
ja visstsurely, certainly
en kaffe lattea coffee latte
ei kakea cake
et kakestykkea piece of cake
en kinoa cinema
kjempegodvery good
en kodea code
et korta card
lengermore, anymore
nokenough
pengermoney
ei sjokoladekakea chocolate cake
et steda place
et stykkea piece
sultenhungry
syttitoseventy-two
takk skal du hathank you
en tasta key
en tohundrelappa two hundred note
tørstthirsty