LearnNoW - Flashcards 7B

Norwegian - English

en arbeidsdaga working day
et bygga building
et byggfirmaa construction company
en dimensjona dimension
dro (å dra)left (to leave)
en e-postan e-mail
et firmaa company
å fortelleto tell
gikk (å gå)walked, went
hadde (å ha)had
en informasjonan information
en ingeniøran engineer
kom (å komme)came
å løseto solve
en modella model
et møtea meeting
nestenalmost, nearly
en PCa PC
en perma binder
et problema problem
et prosjekta project
en rapporta report
å regne utto calculate
en sjefa boss
å skriveto write
å slå påto turn on
ei ukea week
var (å være)was, were
viktigimportant