LearnNoW - Flashcards 7C

Norwegian - English

alvorligserious
ei avisa newspaper
en begynnelsea beginning
en bestevenna best friend
bortaway, off, over
å byggeto build
dårligbad, unwell, ill
flottgreat, good
for - sidenago
fortfast
i morgesthis morning
joyes
en kamerata mate, friend
en legoa Lego
å leketo play
lykkelighappy
en nyheta news
et personalea staff
siden (cf. for - siden)ago
sjenertshy
spennendeexciting
en tinga thing
å virketo work, function
å viteto know