LearnNoW - Flashcards 7D

Norwegian - English

å bruketo use
et bråka noise
dessutenmoreover, besides
dumstupid
en eleva pupil, student
et fornavna first name, given name
fornøydsatisfied, pleased
førstefirst
ganskequite
gjør (å gjøre)does, makes
hennesher, hers
hverandreeach other
i morgentomorrow
kjekknice, handsome
ei leksea lesson, homework
en lærera teacher
nervøsnervous
noksårather
rarstrange, odd
sintangry
snakket (å snakke)spoke
spurte (å spørre)asked
sursour, miserable, grumpy
traff (å treffe)met