LearnNoW - Flashcards 8A

Norwegian - English

en arman arm
en beskjeda message
ei boka book
endayet (another)
flauembarrassed
fått (å få)got
en gubbean old man, geezer
å gå på turto go for a hike
gått (å gå)gone
heldiglucky
ei hånda hand
jippiyippee
å kasteto throw
en keepera keeper
kjedeligboring
kjempekjedeligincredibly boring
en lillebrora little/baby brother
å låneto borrow
å maleto paint
namyum
ei pannekakea pancake
å rødmeto blush
å stengeto close
ei storesøstera big sister
å sykleto cycle
ei søstera sister
vært (å være)been