LearnNoW - Flashcards 8B

Norwegian - English

ahaa-ha
å bestemmeto determine
en blyanta pencil
en deltakera participant
derfortherefore
førbefore
hithere
hvor lengehow long
et klasseroma classroom
et kursa course
et landa country
et menneskea person, human being
en måneda month
nestenext
et norskkursa Norwegian course
en pausea break, interval
ei skriveboka notebook
et språka language
å studereto study
en timea lesson, appointment
tungheavy
å underviseto teach
å uttaleto pronounce
et viskelæran eraser