LearnNoW - Flashcards 9A

Norwegian - English

absoluttabsolutely, absolute
et arbeida work
en avdelingsledera department manager
et bagasjeromtrunk (of a car)
en barnehagelærera kindergarten teacher
en bussa bus
en bussjåføra bus driver
deresyour (plural), yours, their, theirs
dineyour, yours (plural)
dittyour, yours (singular)
ennåyet, still
fant (å finne)found
en fjelltura mountain hike
å fylle utto fill in
å få tak ito get hold of
god tur!have a nice trip!
å håpeto hope
innenby, within
en joggeskoa sneaker
en kakaoa cocoa
å kontakteto contact
likevelafter all
en matpakkea packed lunch
ninine
å nikketo nod
å organisereto organise
et regntøya raincoat
sa (å si)said
en sekka sack
et setea seat
spentexcited
et stressa stress
en støvela boot
sykill
en termosa thermos flask
en vikara substitute
et vikarbyråan employment agency