LearnNoW - Flashcards 9C

Norwegian - English

akuttacute
en analysean analysis
å behandleto treat
et bloda blood
en blodprøvea blood sample
en blodårea vein
en bomulla cotton
å burdeought to (should)
bør (å burde)ought to (should)
bøydbent
en datamaskina computer
direktedirect, directly
å føleto feel
helwhole, entire
hele (cf. hel)whole
å holdeto hold, keep
imensmeanwhile
en journala journal
en kommunikasjona communication
en kontrolla control
kritiskcritical
kroniskchronic
et laboratoriuma laboratory
å merketo mark, notice
et navna name
ofteoften
å overvåketo monitor, supervise
en pasienta patient
et plastera plaster, band-aid
å pleieto take care of
reddscared
et skjemaa form
å snuto turn
å stikketo sting
stressendestressful
en stunda moment, while
svimmeldizzy
en sykdoma disease
sånnso, like that
ei tida time
en undersøkelsea medical
ei utfordringa challenge
vanligvisusually
en veiledera supervisor, guide
vondtpainful, sore
øyeblikkeligimmediately