LearnNoW - Flashcards 9D

Norwegian - English

et arbeidsliva working life
en artikkelan article
en bakera baker
en bondea farmer
bønderfarmers
engasjertinvolved, interested, engaged
en fiskera fisherman
en frisøra hairdresser
å greieto manage
å hateto hate
hellerrather
interessertinterested
å intervjueto interview
en journalista journalist
ei klasseavisa class newspaper
en kunnskapa knowledge
en legea doctor, GP
et læreryrkea teaching profession
ei lønna salary
nyttiguseful
en pilota pilot
ei popstjernea pop star
profesjonellprofessional
å samarbeideto cooperate
et samfunna society
en selgera salesman, sales assistant
en servitøra waiter
et telefonnummera phone number
ei utdanningan education
å velgeto select
et yrkea profession