LearnNoW - Flashcards 10A

Norwegian - English

bedrebetter
å drømmeto dream
en ekspertan expert
en febera fever
å feileto ail (be wrong), fail
forrestenby the way, incidentally
en grada degree
å gråteto cry, weep
en halsa throat, neck
å hosteto cough
en influensaan influenza, flu
kaldcold
kalderecolder
å kaste oppto throw up, vomit
å klemmeto squeeze
kvalmqueasy
la (å legge)laid
en magea stomach
midt påin the middle of
ei natta night
oktoberOctober
ei pannea forehead
å pusteto breathe
ei pyjamasjakkea pyjama jacket
å regneto rain
en rygga back
en sidea side
en skogstura forest tour
skummelcreepy
slapppeaky, in poor shape
å smitteto infect, contaminate
å sovneto fall asleep
stakkarspoor
å stryketo stroke, caress
en temperatura temperature
et termometera thermometer
å troto believe
tror (å tro)believe
tydeligclear, explicit
uroligrestless
et utsletta rash
varmwarm, hot
en varmegradone degree above zero
vondt i magenstomach ache