LearnNoW - Flashcards 10C

Norwegian - English

avansertadvanced
en fingera finger
friskwell, healthy, sound
en hevelsea swelling
et hjertea heart
ei leppea lip
ei lungea lung
ei lungeredninga pulmonary rescue
et medisinskapa medicine cabinet
en munna mouth
å peketo point
en resepta prescription
en resta remainder, remnant, rest
å risikereto risk
sinhis, hers, its, one's, theirs
sine (cf. sin)his, hers, its, one's, theirs
sitt (cf. sin)his, hers, its, one's, theirs
å skjønneto understand
en skrankea front desk, counter
smertestillendeanalgesic, painkilling
å stanseto stop
å svareto answer
å svikteto fail
en tabletta tablet, pill
ei tanna tooth
en tannlegea dentist
en tannlegetimea dentist appointment
tok (å ta)took
å trekketo draw, pull
å vareto last