LearnNoW - Flashcards 11C

Norwegian - English

et bryllupa wedding
en bygninga building
faktiskactually
fantastiskfantastic
et galleria gallery
en gitara guitar
en hovedstada capital
i stedetinstead
en invitasjonan invitation
et kora chorus
en kultura culture
en kunstan art
lenge sidenlong ago
et maleria painting
et nasjonalgalleria national gallery
en operaan opera
å oppleveto experience, enjoy
en sanga song
et teatera theatre
en tenåringa teenager
en utstillingan exhibition