LearnNoW - Flashcards 11D

Norwegian - English

en alderan age
allall
en billetta ticket
en fana fan
en flyplassan airport
gjorde (å gjøre)did, made
gratisfree (of charge), gratis
hjemoverhomewards
å hyleto scream, yell
en hylinga screaming
i nærheten avnear, close to
ikke sant?right?
et kaosa chaos
kjempebraawesome
en konserta concert
å ligneto resemble
å loveto promise
en lykkea happiness
ei meldinga message
midt iin the middle of
å overnatteto stay the night
et politia police
et ryktea rumour, reputation
samletgathered
en scenea scene
et showa show
å sjekketo check
å skjeto happen, occur
å skulketo shirk
et taka roof
ei tenåringsjentea teenage girl
totalttotal
en tårea tear
usikkeruncertain