LearnNoW - Flashcards 12A

Norwegian - English

en brora brother
desemberDecember
diyour, yours (singular)
et dunka bump
forterefaster
å fotografereto shoot, photograph
en gensera sweater
å gifte segto get married, to marry
en hagea garden
en julaftena Christmas Eve
en julegavea Christmas gift
et juletrea Christmas tree
kaldt (cf. kald)cold
å kleto dress
å konsentrere segto concentrate
en nesea nose
en nysnøa fresh snow
oppåon top of
et skjerfa scarf
snøsnow
en snøballa snowball
en snøballkriga snowball fight
en snømanna snowman
et trea tree
tykkthick
uskarpblurred
et vinterbildea winter picture
en votta mitten