LearnNoW - Flashcards 12B

Norwegian - English

altforfar too
et barnebarna grandchild
en besteforeldera grandparent
besteforeldregrandparents
å beundreto admire
bortskjemtspoiled
en desserta dessert
enigagree
å feireto celebrate
å fryseto be cold, freeze
en gjesta guest
imot (ta imot)against
ei jula Christmas
et kinna cheek
en presanga present
å skifteto change
en svigerforeldera parent-in-law
ei svigermora mother-in-law
å ta imotto welcome, receive, catch
en tradisjona tradition
våtwet