LearnNoW - Flashcards 12C

Norwegian - English

en akevittan aquavit
en dekorasjona decoration
en doa toilet
å dufteto smell (good)
egenown
et flagga flag
å forsyneto supply
et glittera glitter
herliglovely, delicious
i gamle dagerin the old days
en juleblomsta Christmas flower
ei julekulea Christmas ball
en julemiddaga Christmas dinner
en julepynta Christmas decoration
en karamellpuddinga caramel pudding
like godas good
en lutefisk«lie fish» (lut = lie/sodium hydroxide)
manone, you
massea lot of
en matretta dish
merkeligstrange, odd
minstat least
en nissea Santa
overalteverywhere
en overraskelsea surprise
et pinnekjøtt«stick meat» (dish of mutton)
en puddinga pudding
en retta dish
ei ribbepork ribs
en ro (ta det med ro)a peace, quietness
satt (å sitte)sat
å servereto serve
skeptisksceptical
å skåleto (drink a) toast
ei svineribbea breast of pork, ribs
så (å se)saw
å ta det med rotake it easy
til bordsto the table
en torska cod
å tulleto joke, kid
vel bekommeyou're welcome
et øla beer
å ønsketo wish