5A.4 Preposisjoner: Enig i, enig med eller enige om?

Velg riktig alternativ for hvert spørsmål.