5B.1 Possessiver: Velg riktig refleksiv form

Velg riktig alternativ for hvert spørsmål.