5C.4 Pronomen: Fyll inn riktig pronomen

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å sjekke svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Når to personer elsker , ønsker ofte å bo sammen. I Norge bor mange partnere sammen uten å være gift, men mange velger også å gifte . kan gifte seg borgerlig, i kirka eller i andre trossamfunn som mottar statsstøtte. Når et ekteskap ikke fungerer, velger noen å skille . må flytte fra og være separert i ett år før kan skille .