5D.1 Vokabular: Fyll inn substantiv p -skap

Fyll inn alle lukene og trykk Sjekk for sjekke svarene dine. Bruk knappen Hint for f en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spr om hint!

Tilstand: Substantiv p -skap:
De er gift. Et
De er samboere. Et
De er partnere. Et
De er venner. Et
Hun er gravid. Et