5D.3 Tekstforståelse: Rettigheter i forbindelse med svangerskap

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å sjekke svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Svangerskapskontroll

Alle gravide i Norge får om gratis svangerskapskontroll. Svangerskapskontrollene er frivillige. Målet med kontrollene er å sikre at mor og barn skal ha best helse i svangerskapet. Barnets eller en annen person kan også være .

Gravide kan velge om de vil gå til fastlege eller til for kontroll. Det er også mulig å ha noen kontroller hos fastlege og noen kontroller jordmor. Ei jordmor er en som har spesialisert på svangerskap, og barsel. Videreutdanninga er ettårig.

Et normalt varer i 38-42 uker. Det er vanlig å ha eller ni kontroller i av svangerskapet, men dette kan variere. Den første kontrollen er som regel svangerskapsuke 8 og 12.

På kontrollene undersøker jordmor eller fastlege om og barn har det bra. Den får informasjon og veiledning om blant annet kosthold, trening, røyking og alkohol under . I tillegg måles vekt, høyde og blodtrykk, og det tas urinprøve og blodprøver. Jordmor eller lege måler også utenpå for å se hvor mye livmora har . Det kalles . De lytter også etter barnets hjertelyd. På første kontrollen får den gravide et som skal være med på alle kontroller gjennom svangerskapet. Jordmor eller lege skriver resultatene av målingene og prøvene inn på helsekortet.