5D.4 Vokabular: Skriv fødselsdatoen

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å sjekke svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Eksempel:
femtende i sjette nittenfemtito: 15.06.1952

attende i fjerde nittensyttitre:
første i sjette nittennittifem:
trettende i niende totusenogfem:
åttende i ellevte tjueti:
sjuende i andre nittentjuefem: