7B.3 a) Setninger: Gjør om til indirekte tale

Radiograf: «Kan du kle av deg på overkroppen?»

Sett elementene i riktig rekkefølge. Begynn med ordet med stor bokstav.