7B.3 b) Setninger: Gjør om til indirekte tale

Inger: «Kan røntgenstrålene være farlige?»

Sett elementene i riktig rekkefølge. Begynn med ordet med stor bokstav.