7B.3 c) Setninger: Gjør om til indirekte tale

Radiograf: «Mammografi er ikke farlig»

Sett elementene i riktig rekkefølge. Begynn med ordet med stor bokstav.