7B.3 d) Setninger: Gjør om til indirekte tale

Inger: «Det gjør ikke vondt.»

Sett elementene i riktig rekkefølge. Begynn med ordet med stor bokstav.