7B.3 e) Setninger: Gjør om til indirekte tale

Radiograf: «Nå skal vi ta bilde av det andre brystet.»

Sett elementene i riktig rekkefølge. Begynn med ordet med stor bokstav.