7C.2 Vokabular: Antonymer

Fyll inn alle lukene og trykk Sjekk for sjekke svarene dine. Bruk knappen Hint for f en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spr om hint!
Fyll inn antonymene (ord som har motsatt betydning) til adjektivene nedenfor:

sunn -
normal -
moden -
kontrollert -
vanlig -
rettferdig -