7C.3 Vokabular: Kreft

Kombiner elementene til høyre med elementene til venstre.
kreft
svulst
dattersvulst (metastase)
prostatakreft
mammografiprogrammet
føflekkreft
lungekreft
brystkreft