7C.4 Tekstforståelse: Kreft

Velg riktig alternativ for hvert spørsmål.