12C.1 a) Setninger

Sett elementene i riktig rekkefølge. Begynn med ordet med stor bokstav.