12C.1 d) Setninger

Sett elementene i riktig rekkefølge. Begynn med ordet med stor bokstav.