12C.2 Preposisjoner: Sett inn riktig preposisjon i lukene

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å sjekke svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Når noen dør, er de pårørende ofte stede.
Noen pårørende vil være på stellet.
Det er vanlig å pynte en hvit duk og lys.
De pårørende får praktisk informasjon forbindelse dødsfallet.
Primærkontakten har vanligvis etterlattesamtale de pårørende.
Familien til den døde tar kontakt et begravelsesbyrå.