12C.3 Vokabular: Fyll inn tilsvarende substantiv eller verb

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å sjekke svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
begrave -
behøve -
bekrefte -
- en funksjon
- en følelse
- en informasjon
kontakte -
- en opplevelse
pynte -
tilby -
stelle -
støtte -
transportere -
undersøke -