12C.4 Tekstforståelse: Svar på spørsmålene fra teksten

Velg riktig alternativ for hvert spørsmål.