1.17 Verb: presens perfektum og preposisjoner, i eller

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Sett inn presens perfektum av verbet i parentes og riktig preposisjon (i/på)

1. Hun ikke mobiltelefon to år. (å bruke)
2. Jeg ti år allerede. (å studere)
3. Hun ikke på ski tre år. (å gå)
4. Jeg ikke ham sju måneder. (å treffe)
5. Barnet med ballen sin en hel time nå. (å leke)
6. du på sofaen hele dag? (å ligge)
7. Læreren spør om hun ikke leksa si flere uker. (å gjøre)