2.11 Noe eller noen?

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Velg riktig alternativ; noe eller noen i disse setningene.

1. Kan hjelpe meg?
2. Kan du hjelpe meg med ?
3. Ville du snakke med meg om ? Ja, det er et tema jeg vil ta opp.
4. Trenger du å snakke med?
5. har spist all sjokoladen som lå i skapet!