2.13 Adjektiv: antonymer. Sett sammen par av ord som betyr det motsatte.

Kombiner elementene til høyre med elementene til venstre slik at parene har motsatt betydning.