5.1 Riktig rekkefølge: helsetninger

5.1 a)
5.1 b)
5.1 c)
5.1 d)
5.1 e)
5.1 f)
5.1 g)