5.3 Riktig rekkefølge: helsetninger med konjunksjon

5.3 a)
5.3 b)
5.3 c)
5.3 d)