5.4 a) Ulike betydninger av

Sett frasene i riktig rekkefølge.