5.4 b) Ulike betydninger av

Sett frasene i riktig rekkefølge.