5.4 c) Ulike betydninger av

Sett frasene i riktig rekkefølge.