5.4 d) Ulike betydninger av

Sett frasene i riktig rekkefølge med subjektet først.