5.8 Da eller når?

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Velg riktig alternativ.

jeg var liten, gikk jeg i barnehagen.
jeg er på jobb, drikker jeg alltid kaffe.
jeg var i barnehagen, drakk jeg alltid melk.
jeg er ferdig med leksene, skal jeg se en film.
Ding bodde i London, snakket han engelsk.
Ding begynner på skolen, lærer han å telle og regne.
Andreas var 6 år, begynte han på skolen.
Andreas var barn, likte han å telle.
Andreas gikk på ungdomsskolen, fikk han lov til å gjøre mange spennende forsøk.
man er ferdig med ungdomsskolen, kan man velge hva man vil gjøre.