5.9 Mens

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Bind sammen setningene ved hjelp av subjunksjonen mens.

Eksempel: Ling går på norskkurs. Samtidig søker hun på jobber. Ling går på norskkurs mens hun søker på jobber.

1. Markus ser på tv. Samtidig lager Bjørg mat. Markus ser på tv .
2. Mange planlegger sommerferien. Samtidig er det kaldt og mørkt ute. Mange planlegger sommerferien .
3. Cirka 9 av 10 personer over 45 år eier bolig. Derimot eier bare 60 % i aldersgruppa 16 til 24 år bolig. Cirka 9 av 10 personer over 45 år eier bolig, .
4. Norske elever får ikke karakterer på barneskolen. Det er derimot vanlig i en del andre land. Norske elever får ikke karakterer på barneskolen, .