5.10 Derfor eller fordi?

Velg riktig alternativ.
Til høsten begynner Ding på skolen. _____ håper foreldrene at han lærer norsk fort.
Jeg valgte å studere ved NTNU ______ jeg ville bo i nærheten av familien min.
Ling vet at leksa blir å skrive et essay om mat og matvaner i Norge og hjemlandet. ______ følger hun med og noterer det som læreren skriver på tavla.
Matrettene blir forskjellige ______ vi har ulike ingredienser.
Fristen er allerede om en måned. ______ må han skynde seg for å rekke det.
Ling er opptatt av å holde seg i form. ______ trener hun mye.
______ NTNU legger stor vekt på sikkerhet, måtte Yang gjennomgå en grundig opplæring før han fikk lov til å jobbe i laben.
Ding kjeder seg litt ______ det ikke er noe morsomt på tv.
Jeg ville ha gode karakterer, og ______ jobbet jeg hardt da jeg gikk på skolen.
Yang gir en gave til Ling ______ hun har bursdag.
Yangs kollegaer er hyggelige, og _______ trives Yang godt i jobben sin.