5.14 Hvis eller om?

Fyll inn alle lukene og trykk «Sjekk» for å kontrollere svarene dine. Bruk knappen «Hint» for å få en bokstav hvis du trenger et hint. Husk at du mister poeng hvis du spør om hint!
Sett inn hvis eller om i lukene. Bruk hvis der det er mulig.

Anna spurte jeg ville bli med på kino.
Jeg sa at jeg kunne bli med foreldrene hennes kjører oss dit.
Anna lurte på vi ikke kunne ta bussen.
Jeg sa at jeg ikke vet jeg har råd til bussbilletten.
vi tar buss, kan jeg ikke kjøpe popcorn.
Anna snakket å sykle for å spare penger.
Jeg spurte Anna har råd til bussbillett, popcorn og kinobillett.
Anna sa at hun har råd hun får lønn før vi skal dra.